Wing | 3, SS8

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH – WINGS
 
♦ Cánh Season 8.0 Custom
Lưu ý: cánh này hiện chưa có công thức ép, chỉ có thể nhận được thông qua event hoặc mua trong shop.
 
Hình ảnh Mô tả

Wings Devil & Angel

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard
(Cấp độ yêu cầu: 350)
(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

– Phòng thủ: 100
-Tăng sát thương: 75%.
– Hấp thụ thiệt hại: 75%

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương    chí mạng.
– 4% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 4% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 4% sát thương kép ..
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Conqueror

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 60
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công toàn diện của kẻ thù.
– Tăng sát thương của Wizardry / Curse + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).


♦ Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 – Mu Online

 
Hình ảnh Mô tả

Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm
Sử dụng cho: Chiến Binh
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Blade Master.

– Phòng thủ: 60 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong Soul Rate + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% Cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% Cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% Cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal
Sử dụng cho: Phù Thủy
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Grand Master.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
Sử dụng cho: Tiên Nữ
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi High Elf.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin
Sử dụng cho: Đấu Sĩ
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Duel Master.

– Phòng thủ: 55 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
– Sát thương tăng  +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt.

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
Sử dụng cho: Chúa Tể
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Lord Emperor.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp Cape * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại  +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3%  sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
Sử dụng cho: Thuật Sĩ
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Dimension Master.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
-Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm trượt).

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule
Sử dụng cho: Thiết Binh
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Master Fist.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Transcendence
Sử dụng cho: Thương Thủ
(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Miracle Lancer

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Phòng thủ cộng thêm +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).