Wing | 2.5

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÁNH – WINGS
 
♦ Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 – Mu Online
 
Hình ảnh Mô tả


 Wing of Chaos

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ
Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Knight Blade, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 46 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 33% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 30% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Death
Sử dụng cho: Chúa Tể | Thiết Binh
Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Rage Fighter, Dark Lord 

– Phòng thủ: 27 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 21% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 13% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Life
Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard
Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

– Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Option:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội  phục hồi 100% HP.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Wing of Magic
Sử dụng cho: Phù Thủy | Thuật Sĩ | Đấu Sĩ | Rune Wizard
Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Soul Master, Bloody Summoner, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

 

Option

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng tập trung + 1%, + 2%, + 3%, + 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).