Giáp Trụ | Set Item

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI GIÁP TRỤ – SET ITEM
 

♦ Chiến Binh

 

Bộ Da
Leather Set

Bộ Đồng
Bronze Set

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

Bộ Thiên Kim
Brass Set

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

 


♦ Tiên Nữ

 

Bộ Trinh Nữ
Vine Set

Bộ Lụa
Silk Set

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set

Bộ Thần Nữ
Iris Set

 


♦ Phù Thủy

 

 

Bộ Vải Thô
Pad Set

Bộ Xương
Bone Set

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

Bộ Ánh Trăng
Eclipse

 

♦ Đấu Sĩ

 

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

Bộ Hồng Long
Volcano Set

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

 


♦ Chúa Tể

 

 

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

 Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

Bộ Hoàng Kim 
Glorious Set

Bộ Thái Dương
Sunlight Set