Quạ Tinh

HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH (DARK RAVEN)
 

Quạ Tinh►Tạo Quạ Tinh
 

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.


 

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit Jewel of Bless Chaos Jewel of Soul Jewel of Creation Dark Raven
x1
x2 x1 x2 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

 

CHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
– Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
– Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.►Phục hồi máu Quạ Tinh
 

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.