HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Lông vũ 0,1% Icarus Máy chủ 2,3s
  • HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẤP TỚI
  • TIME SỰ KIỆN SERVER KHUNG GIỜ GHI CHÚ